مسابقات روئینگ که به دلیل شدت وزش باد در ریو دو بار به تاخیر افتاده بود٬ نهایتا به فردا موکول شد. مهسا جاور نماینده ایران در بخش انفرادی زنان روئینگ است.

 

GMT برگزاری مسابقات روئینگ به فردا موکول شد مسابقات روئینگ که به دلیل شدت وزش باد در ریو دو بار به تاخیر افتاده بود٬ نهایتا به فردا موکول شد. مهسا جاور نماینده ایران در بخش انفرادی زنان روئینگ است. با توجه به اینکه متغیر بودن آب و هوای برزیل در این فصل٬ این نگرانی وجود دارد که بسیاری از رشته‌هایی که در فضای باز برگزار می‌شود تحت تاثیر قرار گیرد.

Top