هشدار رئیس مجلس افغانستان به ایران

 

 

 

 

 

 

ارلمان افغانستان به ايران هشدار ميدهد.?کذب و دروغ پردازی است
این عکس متعلق به رئیس پارلمان افغانستان نیست
شخصا”بیش از ده خبرگزاری خارجی و داخلی از بی بی سی -من وتو_سایت وهابی کلمه-رادیو فردا

خبرهای مهم” ما وشما”, [29.11.16 16:07]
ادامه ??این مطلب??را در زیر می خوانید???
حتی شبکه های موافق و مخالف کشور افغانستان هم
عکس ومطلبی دال بر صحت این گفتگو به عنوان رئیس مجلس افغانستان تا کنون منتشر ننموده اند
به ما بپیوندید????
مجله اینترنتی ☆ما وشما☆❤️
کانال خبر های مهم ایران و جهان
@Avilnews☆iran
Rasool☆khademi

موضوعات مرتبط

Top