پرداخت حقوق چندین ده میلیون تومانی به اعضای هیات مدیره پالایشگاهی که وجود خارجی ندارد

سال گذشته اعضای هیات مدیره پالایشگاه بهمن گنو یا همان هرمز سابق حقوق‌های چندین ده میلیونی دریافت کردند، در صورتی که این پالایشگاه هنوز وجود خارجی ندارد.
?در واقع این حقوق و مزایا برای انجام فعالیت «هیچ» به این افراد تخصیص داده شده است.
?پالایشگاه هرمز که پیشتر قرار بود در مجاورت پالایشگاه ستاره خلیج فارس احداث شود با تصمیم وزارت نفت به جاسک رفت و به پالایشگاه بهمن گنو تغییر نام داد.
?با تغییر محل ساخت پالایشگاه هرمز و انتقال آن به منطقه جاسک هنوز این پروژه متوقف است.  

منبع:   @secretnewss ??

Top