اصول عقاید و احکام

فرانسوا حسین: ترجمه قرآن را خواندم و مسلمان شدم

فرانسوا حسین، داور مسابقه تلویزیونی «دست‌پخت» گفت: هنگام غبارروبی، ناگهان در بین ما فردی شروع به گریه‌کردن کرد. ابتدا از این وضعیت متعجب بودم اما کم‌کم همه ما هم به طور ناگهانی به گریه افتادیم.

مداحی که حاضر شد نابینا بماند، اما پزشک صهیونیست درمانش نکند

حاج  حسین محمدی 61سال نابینایی را تحمل کرد و با وجودی که پزشکان انگلیسی به او توصیه کرده بودند برای معالجه چشمش به سرزمین‌های اشغالی برود، حاضر نشد پزشکان صهیونیست او را مداوا کنند.

Top