نامه امام برای یکی از نوه هایش در سال60/آیا سید حسن خودرا مخاطب این نامه دیده؟

متن نامه امام به یکی از نوه هایش در سال 60


 

حمید رسایی در صفحه شخصی اش در اینستاگرام نوشت: از دیروز صبح که خبر عدم شرکت آقای سیدحسن #خمینی در آزمون خبرگان، در فضای رسانه ای کشور منتشر شد، همه می خواهند بدانند، سیدحسن با چه رویکردی در آزمون خبرگان شرکت نکرده است.

 

دو احتمال ممکن است:

احتمال اول: عدم شرکت سید حسن در آزمون، حرکتی اعتراضی از سوی ایشان نسبت به دعوتش برای شرکت در آزمون بوده باشد چرا که او، شأن خود را بالاتر از این می داند که در چنین آزمونی شرکت کند خصوصا که مدتی است عده ای با اعطای لقب «علامه» به وی و فضاسازی لشکر رسانه هایشان در این باره، زمینه این برداشت را آماده کرده اند.

 

احتمال دوم: سیدحسن با توجه به همین فضاسازی های کاذب و طمعی که رسانه های بیگانه از برخی رفتارهای شیطنت آمیز احتمالی در روزهای آینده کرده اند و با دیدن برق شمشیرهای بیرون آمده از نیام جماعتی که پیش از این، دستی بر آتش فتنه داشته اند، علیرغم اینکه به شأن علمی خود اعتقاد راسخ دارد اما برای عدم سوءاستفاده عده ای، تصمیم بر عدم شرکت در آزمون و طبعا انصراف از شرکت در این انتخابات را گرفته تا زمینه هرگونه سوءاستفاده از نام مبارک «خمینی» را مسدود نماید.

 

احتمال دوم را قوی تر می دانم خصوصا که از تحرکات پر تب و تاب عده ای، یک شب قبل از موعد جلسه آزمون برای قانع کردن سیدحسن و تغییر رأی او برای حضور در جلسه آزمون و پیگیری قضایای بعد از آن، اطلاع دارم که البته این اصرارها بی نتیجه ماند و پاسخ منفی سیدحسن را به دنبال داشت.

 

اما مهم تر از همه اینها به نظرم، آنچه در رأی این نوه امام (ره) برای عدم ورودش در این بازی سیاسی فتنه گون مؤثر افتاده است، نامه امام خمینی(ره) به نوه دیگرش بود. به نظر می آید، سیدحسن در یک لحظه، خود را مخاطب این نامه پیر جماران دیده و تکلیف شرعی خود را – همانطور که امام به نوه دیگر خود امر شرعی کرده – عدم حضور در آزمون و تکمیل پازل بازی این جماعت پرحاشیه دیده است.

 

امام خمینی در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۰ نامه مهمی را خطاب به نوه جوانشان می نویسند.

 

برچسب ها :

موضوعات مرتبط

1 دیدگاه;

Top