حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف / بازتاب مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در رسانه‌های حامی دولت +عکس

 

روز گذشته قالیباف در مناظره به 4 درصدی اشاره کرد که از بیشترین امکانات برخوردارند. اقلیتی که تعداد زیادی رسانه زنجیری دارند.


سرویس سیاسی فردا: روزنامه های حامی دولت که از روزهای گذشته نوک حمله شان را به سوی قالیباف نشانه رفته بودند و هر روز در صفحه اول به تخریب وی می پرداختند پس از برگزاری اولین مناظره با شدت بیشتری تخریب را در پیش گرفتند. این در حالی است که روز گذشته قالیباف در جریان مناظره به 4 درصدی اشاره کرد که از بیشترین امکانات برخوردارند. و با استفاده از رانت توانسته‌اند بیشترین بهره را ببرند و آن‌ها را صاحبان قدرت و نفوذ و رسانه دانست و برنامه دولت مردم را اصلاح کشور به نفع ۹۶درصد جامعه بیان کرد. امروز رسانه‌های ۴درصدی ها با حملات خود به قالیباف  به سخنان او در مناظرات واکنش نشان دادند.

 
 

 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
قالیباف در برنامه با دوربین که از شبکه یک سیما پخش شد با تأکید بر اینکه امروز دولت مردم مصمم است که با این 4 درصد مبارزه کند و مصمم است که جلوی واردات مضر و واردات غیرضروری را بگیرد، گفت: البته ما همیشه مدافع واردات تکنولوژی و موارد اولیه که نیازمند فعالیت کارخانه هاست، بوده و هستیم و حتما کمک خواهیم کرد ولی در کشوری که صنعتگران و اندیشمندانش و حوزه های دانشگاهی می‌توانند تکنولوژی داشته باشند، بهترین موشک و رادارها را دارند و می توانند ماهواره در مدار قرار دهند نیازی به واردات چوب بستنی است؟ ما تسبیح و مهر و سجاده هم وارد میکنیم این یعنی ظلم به ملت.
 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: البته من معنی این حرف را با گوشت و پوست و استخوان درک میکنم که وقتی با این 4 درصد می‌خواهیم مبارزه کنیم آنها قدرت و پول و پارتی و حوزه نفوذ دارند و حاشیه امنیت دارند و رسانه دارند.
 
قالیباف اضافه کرد: این را با همه وجودم درک می کنم که آنها اهل تهمت زدن هستند. قدرت تخریب دارند. همان کسانی هستند که دیدید در چند ماه قبل در رسانه ها عکس دختر خانمی را در مجلس عروسی پخش کردند با آن تجملات کذایی و گفتند این مراسم عروسی دختر قالیباف است. ما روز اولی که پا به خدمت برای این مردم گذاشتیم جان خود را به دست گرفتیم و به میدان جنگ رفتیم. رفتیم که جانمان را بدهیم، امروز هم اگر لازم باشد آبروی خود را می دهیم و در مقابل این 4 درصد زالو صفت که خون این 96 درصد را می مکند به امید خدا و کمک شما مردم عزیز محکم می ایستیم.

روز گذشته قالیباف در مناظره به 4 درصدی اشاره کرد که از بیشترین امکانات برخوردارند. اقلیتی که تعداد زیادی رسانه زنجیری دارند.


سرویس سیاسی فردا: روزنامه های حامی دولت که از روزهای گذشته نوک حمله شان را به سوی قالیباف نشانه رفته بودند و هر روز در صفحه اول به تخریب وی می پرداختند پس از برگزاری اولین مناظره با شدت بیشتری تخریب را در پیش گرفتند. این در حالی است که روز گذشته قالیباف در جریان مناظره به 4 درصدی اشاره کرد که از بیشترین امکانات برخوردارند. و با استفاده از رانت توانسته‌اند بیشترین بهره را ببرند و آن‌ها را صاحبان قدرت و نفوذ و رسانه دانست و برنامه دولت مردم را اصلاح کشور به نفع ۹۶درصد جامعه بیان کرد. امروز رسانه‌های ۴درصدی ها با حملات خود به قالیباف  به سخنان او در مناظرات واکنش نشان دادند.

 
 

 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
 
حمله هماهنگ روزنامه‌های ۴درصدی‌ها به قالیباف
 
قالیباف در برنامه با دوربین که از شبکه یک سیما پخش شد با تأکید بر اینکه امروز دولت مردم مصمم است که با این 4 درصد مبارزه کند و مصمم است که جلوی واردات مضر و واردات غیرضروری را بگیرد، گفت: البته ما همیشه مدافع واردات تکنولوژی و موارد اولیه که نیازمند فعالیت کارخانه هاست، بوده و هستیم و حتما کمک خواهیم کرد ولی در کشوری که صنعتگران و اندیشمندانش و حوزه های دانشگاهی می‌توانند تکنولوژی داشته باشند، بهترین موشک و رادارها را دارند و می توانند ماهواره در مدار قرار دهند نیازی به واردات چوب بستنی است؟ ما تسبیح و مهر و سجاده هم وارد میکنیم این یعنی ظلم به ملت.
 
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: البته من معنی این حرف را با گوشت و پوست و استخوان درک میکنم که وقتی با این 4 درصد می‌خواهیم مبارزه کنیم آنها قدرت و پول و پارتی و حوزه نفوذ دارند و حاشیه امنیت دارند و رسانه دارند.
 
قالیباف اضافه کرد: این را با همه وجودم درک می کنم که آنها اهل تهمت زدن هستند. قدرت تخریب دارند. همان کسانی هستند که دیدید در چند ماه قبل در رسانه ها عکس دختر خانمی را در مجلس عروسی پخش کردند با آن تجملات کذایی و گفتند این مراسم عروسی دختر قالیباف است. ما روز اولی که پا به خدمت برای این مردم گذاشتیم جان خود را به دست گرفتیم و به میدان جنگ رفتیم. رفتیم که جانمان را بدهیم، امروز هم اگر لازم باشد آبروی خود را می دهیم و در مقابل این 4 درصد زالو صفت که خون این 96 درصد را می مکند به امید خدا و کمک شما مردم عزیز محکم می ایستیم.
 

موضوعات مرتبط

Top