امیر کبیر کارهایی راکه در ایران انجام داده همه اش در سه سال بوده پس 4 سال زمان کمی نبود اقای روحانی؟؟

هبر معظم انقلاب: چهار سال وقت کمی نیست
کی از نامهای دارای افتخار در تاریخ ما – به همان اندازه‌یی که واقعیت دارد – امیرکبیر است.  امیرکبیر در کشور ما سه سال در رأس دولت بوده است. معلوم میشود سه سال وقت خیلی زیادی است. همه‌ی کارهایی که امیرکبیر انجام داده و  همه‌ی خاطرات خوبی که تاریخ و ملت ما از این شخصیت دارد، محصول سه سال است. بنابراین چهار سال، وقت کمی نیست – وقت خیلی زیادی است – به شرط این‌که از همه‌ی این وقت به نحو درست استفاده شود.

از امیر کبیر پس از عزلِ اون توسط ناصرالدین شاه پرسیدند:
در مدت زمان محدودی که داشتی چطور این مملکت رو از هر چه دزد پاک کردی؟

گفت: من خودم دزدی نمی کردم و نمی گذاشتم معاونم هم دزدی کند.
او هم از این که من نمی گذاشتم اون دزدی کند، اجازه نمیداد معاونش دزدی کند و ….
تا آخر همین طور…

اگر من دزدی میکردم تا آخر دزدی میکردند و کشور میشد دزدخانه،
همه دنبال دزد میگشتیم
و چون همه دزد بودیم هیچ دزدی هم محکوم نمی کردیم و مردم هم سردرگم می شدند

? تیمور لنگ ! :

از تيمورلنگ سوال کردند كه:
چگونه امنيتی در كشور پهناور خود ؛
ايجاد نمودی كه وقتی زنی با طبقی از جواهرات ، طولِ كشور را طی می‌كند
كسی به او تعرض و جسارتی نمی‌كند؟

در جواب جمله كوتاه ولی پر مغزی می‌گويد :
در هر شهری که دزدی ديدم؛
گردنِ داروغه را زدم

?????????????
پس بیاییم  به کسی رای بدهیم که در سی و پنج سال خدمتش به نظام علی وار زندگی کرده
به کسی رای بدهیم که با آشوبگرانی چون منافقین( که  به همراه دشمنان خارجی 8سال با ما جنگیدند ) برخورد قاطع داشت به اختلاس گران غضب نمود با رباخواران بانکی بشدت برخورد کرد او آیت الله رئیسی است
او بهشتی دوم است صادق و بی مدعا
حتی یک مورد ضعف کسی از او سراغ ندارد
آری عزیزان
در پای صبحت های این مرد باصفا که بنشینید وگوش کنید خواهید دید که او
زندگی علی وار داشته وبرای آبادانی این مملکت بااحساس مسولیت و تکلیف بزرگان قدم در این راه گذاشته است
بیایید به ایشان رای بدهیم چون نشان داده که با دزدان بیت المال بشدت برخورد وبا خائنین به ایران بر خوردی
قاطع  داشته است
t.me/avilnews

موضوعات مرتبط

Top