شما غلط میکنید ازمنافقین و قاتلان ۱۷۰۰۰ایرانی حمایت میکنید اگر اطلاعاتم درمورد براندازی نظام در اینده را ک طرحش را از اسراییل میگیریدفاش کنم بایدبرویددر آمریکا گدایی کنید

شما غلط میکنید ازمنافقین و قاتلان ۱۷۰۰۰ایرانی حمایت میکنید اگر اطلاعاتم درمورد براندازی نظام در اینده را ک طرحش را از اسراییل میگیریدفاش کنم بایدبرویددر امریکا کاسه گدایی دست بگیرید

افسران - سرلشکر باقری خطاب به اطلاحات غربزده: شما غلط میکنید از منافقین حمایت میکنید....

موضوعات مرتبط

2 دیدگاه

  1. البز گفته:

    پول کاسپینی ها را یا خوردی با سیف و لاریجانی ها و اطلاعات با بردی انگلیس و غیره با کمک ۳۰ نفر نفوذی. چطور توسط رهبر و نگهبان و غیره تایید شدی؟ دست همه تان در یک پیاله است؟ حدود ۵ میلیون کاسپینی هم رای بهت نمیدهند.

Top