نامه جمعی از باز نشستگان لشکری و کشوری به رئیس جمهور/اگر یکسان سازی حقوق ما اجرا نشود شما دیگر رئیس جمهور نیستید

توجه…………………….توجه
 آقای روحانی
سلام عیکم  
   ما جمعی از پیشکسوتان لشگری تهران بدینوسیله اعلام می داریم چنانچه تغییرات همسان سازی در فروردین ۹۶ اعمال نگردد ما نیز از رای دادن بشما خود داری خواهیم  کرد و تبلیغات گسترده ای برای عدم رای بشما در سطح تهران و شهرستانها انجام خواهیم داد .

 ما بازنشستگان لشگری بدستور رهبرمان  در انتخابات شرکت خواهیم کرد چون وظیفه  شرعی ماست اما !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  بخاطر داشته باشین اگر فروردین ماه ۹۶ یکسان سازی عمل نشود . شما دیگر رئیس جمهور منتخب ما نخواهید بود شاید از نظر شما و نمایندگان مجلس ما پیر مرد های بدرد نخور باشیم ولی یادتان باشد ما در بین خانواده .اقوام .دوستان . آشنایان هنوز هم قهرمانان جنگ هستیم اگر ۸۰۰ هزار بازنشسته هر کدام بزرگ خانواده ۱۰ نفره باشد میشود ۸ میلیون نفر و شما ۸ میلیون رای از دست خواهید داد این تهدید نیست یه اطلاع رسانی است .

امیدوارم این پیام تو گروها منعکس و به دست آقای روحانی برسد .

از طرف نظامیان گمنام

موضوعات مرتبط

Top