بسته حمایتی ۱.۶ میلیون یورویی مجارستان برای ازدواج جوانان

دولت مجارستان ۵۰۰ میلیون «فورینت» در قالب طرحی برای تشویق جوانان به ازدواج اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛دولت مجارستان برای تشویق جوانان به ازدواج و افزایش جمعیت بسته اقتصادی-حمایتی تخصیص داد.

بر اساس این گزارش، بسته حمایتی این کشور در قالب 500 میلیون «فورینت»(واحد پول مجارستان) است که در بودجه مجارها برای سال 2017 پیش‌بینی‌ شده است.

دولت مجارستان با تخصیص 500 میلیون «فورینت» (1.6 میلیون یورو) در چهارچوب تقویت اقتصاد ملی، افزایش اشتغال و ایجاد انگیزه در میان جوانان برای ازدواج و فرزندآوری را تدارک دیده است.

این بودجه در حالی به این بخش اختصاص می‌یابد که دولت مجارستان در اواخر ماه آوریل ، اعلام کرد که برنامه توسعه‌ای مشابه با این برنامه اما در ابعاد بسیار بزرگتر (50 میلیارد فورینت) را برای بخش مسکن جوانان این کشور فراهم کرده است.

Top