مراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش+ تصاویر .Arrivals of Army Navy Achievements

مراسم رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش صبح امروز چهارشنبه ۸ آذر با حضور امیر محمدحسین دادرس جانشین فرمانده کل ارتش و امیر حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در محل ستاد این نیرو برگزار شد.

رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش
رونمایی از دستاوردهای نیروی دریایی ارتش

موضوعات مرتبط

Top