نسل ۶۰-۷۰و ۸۰ حتما” بخوانید تا نسلهای ماقبلتان مدیون شما نباشند

خیلی ها که عاشق کشورشان هستند دوست دارند فرصتی خاص پیش بیاید و نشان دهند که تا چه اندازه حاضرند برای سرزمین مادریشان با تمام وجود قدم بر دارند.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشید. خاموش کردن یک لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکند، بوق نزدن در جایی که نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاهش نمیکنید، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها و … هر کدام از اینها گامی کوچک اما موثر است. فقط تصور کنید هر روز هر ایرانی یک گام کوچک و هوشمندانه بر دارد آن وقت روزی ۸۰ میلیون کار خوب خواهیم داشت. هشتاد میلیون قدم برای سرزمین مان ایران.
اگر فکر میکنید فرستادن این متن به سایر ایرانیها نیز میتواند قدمی برای وطن باشد، این کار را بکنید.
???????????????
یک جواب وچند کلمه حرف حساب
???????????????
خیلی متن قشنگیه
اما در سال ۸۸ میر حسین موسوی و اصلاحات مردم را دعوت کردند به استفاده از برق بطور بی رویه مدت ۲۴ ساعت تا با تمام وجود از این طریق پستهای برق و نیرو گاهها دچار اختلال شود و آسیب اساسی به نیرکگاه ها وارد گردد چطور شده حالا در همین زمان که نباید به نیروگاهها بعلت استفاده زیاد اسیب برسد در اون زمان مردم را بر عکس این کار تشویق می کردند ؟؟! اون موقع نیرو گاه ها از پول این مردم و بیت االمال نبود؟؟؟؟
نکته :
کارهای پسندیده دیگر که در کنار این موضوع گنجانیده شده از طرفندهای ریاکارانه دولت و اصلاحات است
مردم متعهد و پایبند به نظام وولایت فقیه همیشه ودر همه حال به آبادانی ایران فکر می کنند و اینقدر فهیم هستند که نیازی به این گونه ارشادو راهنماییها در سال۹۶ و آنگونه که در سال ۸۸ترغیب به ویرانی ایران میکردید ندارند و راه خودرا پیدا کرده اند

Top