دنیا دار مکافاته می گید نه ؟ کلیک کنید تا ببینید؟!!!

“دنیا دار مکافاته.” ?????بخونیدجالبه????? همین دنیا: ببینید فرانسه رو به چه مکافاتی گرفتار شده برای منافع اقتصادی و خوش خدمتی به صهیونیزم از امثال داعش حمایت می کند و آتش به خانه خودش می رسد. اردوغان با هوس خلیفه شدن سگ های تکفیری را تغذیه می کند و وتکفیریها عین سگ های هار می افتن تو جون اردک خان و عاقبت دست خودش را هم گاز می گیرند. اما جالب ترینش به نظرم ماجرای فیش های نجومی است. هنوز فراموشمان نشده یادتان هست چه تبلیغاتی راه انداخته بودند؟! بر علیه مدافعان مظلوم حرم؟با وقاحت تمام صحبت از حقوق میلیونی این شهیدان مظلوم در غربت می کردند؟ اما چند ماهی نگذشت تا اینکه آه همسران ، مادران و فرزندان ازین شهدای مظلوم پاگیر جماعت اصلاح طلب شد. تهمت کثیف حقوق های چند میلیونی به مدافعان حرم …………………………وای بر ما عاقبتش این شدتابا پرده برداری از چند فیش نجومی چنان رسوایی پیش بیاد که ……. خواستند با لجن پراکنی آبروی مردان خدا را ببرند، خداوند یک کم پرده را بالا زد تا گوشه ای از فساد و تباهی دار و دسته خودشان دقیقا در همان موضوع حقوق آشکار شود ((تاسیه روی شود هر که در او غش باشد)) (چراغی را که ایزد بر فروزد❣هر آنکس پف کند ریشش بسوزد)خلاصه حواسمان باشد، دنیادارمکافات است وای از آن روزی که خدا خودش” اشداء علی الکفار “را بخواهد هجی کند دنیا دار مکافات است وای اگر . وای اگر ????? @avilnews?r-kh

Top