دستگیری ۷ بازیگر معروف در پارتی شبانه شب جمعه هفته گذشته با80بطری مشروب

دستگیری ۷ بازیگر معروف در پارتی شبانه شب جمعه هفته گذشته در باغی ۴۰ هزار متری در منطقه سعادت آباد هفت بازیگر معروف سینما در یک پارتی شبانه دستگیر شده‌اند و از محلی که در آن حضور داشتند، ۸۰ بطری مشروبات الکلی کشف شده است.

Top