سخنی با مجلس نشینان/ روزگاری می گفتند مجلس عصاره ملت است و روز گاری نیز گفتند خانه ملت اما….

روشنگری مستند, [۲۵٫۰۸٫۱۷ ۲۰:۴۲]
?ماپیروزمی شویم،نه سریعا ولی حتما

????????????

❎(سخنی بامجلس نشینان)

?عزیزان قانونگذار:
روزگاری می گفتند«مجلس عصاره
ملت است»ومافکرمیکردیم یعنی:
آرای مجلس ومجلسیان،تبلورخواسته های کسانی است که باآرای خودبرآنان
کسوت وکالت مجلس پوشانده اند.

?وباززمانی می گفتند:«مجلس درراس اموراست»ودرک مااین بود
که مجلس،به طورکلی،آخرین وبرترین تعیین کننده ی خط مشی
کشوراست واراده ای فراترازآن نیست.

?زیراکه مجلس قانون وضع
می کند،بردرستی اجرای آن نظارت
می نمایدوازانحرافهای ازقانون،جلو
گیری مینماید.

?وحتمااطلاع داریدکه:روز۳شنبه ۳۱
مردادماه،ماجمعی ازمعلمان بازنشسته ،ازراههای دورونزدیک
آمده بودیم جلوی جایی که سابقا به
آن «,خانه ملت»میگفتند.

?هدفمان هم ازآمدن وتجمع ،درودبریکی ومرگ بردیگری نبود،اصلاهدفمان
سیاسی نبود، تنهاآمده بودیم که از
علت تاخیرحاکمیت درپرداخت طلب قانونی چندین وچندساله ما
که گذشتگان شما،به حق،آنراتحت
عنوان(قانون خدمات کشوری)،
تصویب نموده بودند،بپرسیم

?وبدهکاربودن حاکمیت را فریاد زنیم
اما دریغ ازیک گوش شنوا!

?عزیزان:حداقل تعدادبسیاری ازشما،درمدارسی درس خوانده اید
که مامعلمانش بوده ایم ویکایک شما،به خاطراعتقادبه اسلام والتزام
به آن،ازصافی شورای نگهبان گذشته اید.

?پس حتماتوجه داریدکه
امام اول شیعیان فرموده اند:
«من علمنی حرفا،فقدسیرنی عبدا»
البته ماهیچگاه نه ازشماونه ازهیچکس دیگری،انتظارعبدبودن
نداشته ایم اماحداقل انتظارمان،
این است که شان مارابه عنوان معلمانتان،پاس بداریدودربزنگاهها
ازمنافع مشروع وقانونیمان دفاع
کنید.

?روزگاری همکاران بازنشسته ی ما
خواهان برابری حقوقشان باهم
رتبه هاشان دربعضی وزارتخانه ی
(نان وآب دار) بودند اماامروزه به
برکت توجه حکومت به خواسته هایشان!!دیگرچنین خواسته ای
ندارند.فقط می خواهنددریافتی ای
همترازبا هم پایه ایهای شاغل درهمین وزارتخانه داشته باشند.

?وبه نظرنمی رسدهیچ عقل سلیمی
این رازیاده خواهی بداندوبه بهانه
کمبودیانبوداعتبار،ازبرآوردن آن ابا
نماید.

@ROSHANGARIMOSTANAD
روشنگری مستند ?! یعنی جواب مارا با دلیل ومدرک بدهید?????
? @rKHADEMI

روشنگری مستند, [۲۵٫۰۸٫۱۷ ۲۱:۰۸]
? بانک ها به نرخ سود ۱۵ درصد پایبند باشند

? یک فعال بانکی گفت: همه بانک ها و موسسات اعتباری باید التزام عملی خود را به نرخ جدید سود بانکی نشان دهند زیرا تخلف یک بانک یا موسسه مانع از اجرای کامل آن می شود.
علی اکبر صادقی در حاشیه مجمع عمومی فوق العاده موسسه اعتباری نور در نشستی با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نرخ سودهای اعلامی بانک مرکزی اظهار داشت: معتقدم که نرخ سود باید آزاد و شناور باشد و بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما اکنون که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار یک درصد معینی را اعلام کرده اند، همه باید به آن پایبند باشند.

واقعیت اینه????????

روشنگری مستند, [۲۵٫۰۸٫۱۷ ۲۱:۰۸]
این هم یه حقه دیگری است و کلاه بزرگتری بر سر مردمی که به روحانی رای دادند تو ضیح میدم???
شماقبلا” وام می گرفتید با سود ۲۸درصد هرموقع می رفتید بانک
به شما می گفتند دوتا ضامن بیار ،بگذریم که همه کس قادر نبودند دوتا ضامن را پیدا کنند واگر با هزاران بدبختی پیدا می کردند ۵میلیون وام می گرفتی و ۱۰میلیون باز پرداختش بود
حالا دولت اومد گفت ۱۸درصد تازگیا شده۱۵درصد
حقه بازی دولت و بانکهارا ببینید??
تا ودیعه اولیه نگذاری وام خبری نیست
مثلا حداقل ۱۰میلیدن اگر وام می خوای شش ماه باید دو میلیون اونجا پول بگذاری بعد شرایط دریافت وام را پیدا کنی بعد از ششماه ۱۰میلیون با پول خودت بهت وام میدن؟؟؟؟؟؟ اگه دوتا ضامنی که اونا قبول دارند رو پیدا کنی
بعدش میگن سه تومن بزارید در بانک بماند اقساط شما که تموم شده آخر سر بهتون میدیم???? حالا حساب کن ببین بعد از سه سال و بعد از اون شش ماه اول که پول شما پیش اونا بود وتا اخر هم می مونه سودش چقد میشه؟؟؟! آیا اخر سر سود این پولارو بهت میدن??? نه هر گز و جالب اینکه پولتو کرفته دوباره هنونو به خودت وام داده
حالا فهمیدی؟ این کلاه ازو ن کلاه قبلیا هم گشادتره??????
تازه اول کاره ??????

@ROSHANGARIMOSTANAD
روشنگری مستند ?! یعنی جواب مارا با دلیل ومدرک بدهید?????
? @rKHADEMI

روشنگری مستند, [۲۵٫۰۸٫۱۷ ۲۱:۲۳]
[ Photo ]

موضوعات مرتبط

Top