چه روزگاری بود اونروزا یکی از دوستان خدا رحمتش کنه در حالی که بغض گلویش را گرفته بود می گفت دیدی دیشب اون پسره چگونه عارفانه با خبر نگار هندی صحبت میکرد دیدی سرشو چگونه پایین انداخته

 

روشنگری مستند, [۰۶٫۰۸٫۱۷ ۲۱:۱۸]
چه روزگاری بود اونروزا
یکی از دوستان خدا رحمتش کنه
در حالی که بغض گلویش را گرفته بود می گفت دیدی دیشب اون پسره چگونه عارفانه با خبر نگار هندی صحبت میکرد
دیدی سرشو چگونه پایین انداخته بود و………همینطوری فیلمی را که دیده بود
با اشگ و بغض تعریف می کرد و می گفت ما مدیون اینهاییم کسی که این حرفارو میزد در واقعه منافقبن در شمال در اوایل انقلاب مجروح شده بود چقدر اون روز عواطف احساس لطیفی داشتیم و چگونه مهر این بچه ها در دلمان نشسته بود و امروز اینگونه اینها اون خاطرات را براحتی فراموش کرده اند
خدایا خودت رحم کن
چرا باید اینگونه میشد
چه کسی مقصره
تو بگو ای پسره ۱۴ساله اون روزی؟!؟!
خیلی دوست دارم جوابشو خودت بدی
چون من این متن را هم با همان بغص و با همان اشگهای زمان دفاع مقدس نوشتم دوستم دارم خودت جوابمو بدی

@ROSHANGARIMOSTANAD
روشنگری مستند یعنی جواب مارا بادلیل بدهید
? @rKHADEMI

موضوعات مرتبط

Top