کاریکاتور/ آنچنان‌رونق‌اقتصادی ایجاد کنم‌که‌… Create a cartoon / Anchin and create a business …

یک اقتصاددان در گفت‌وگو با تسنیم: قدرت خرید یارانه ۸۰۰۰ تومان شد؛ گرانی سوخت ۸درصد تورم و بیکاری درپی دارد / واقعاً نمی دانم مشاور دولت چه کسی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان می کند با افزایش ۵۰ درصدی سوخت تنها ۱درصدتورم ایجاد می شود. دولت در حالی تصمیم بر حذف ۳۴ میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی دارد که هنوز لیست مشخصی از درآمد مردم ندارد. طبقه متوسط کشور در حال حاضر در حال از بین رفتن است، یعنی این افراد از نظر مالی در حال نزول و رسیدن به نقطه زیر خط فقر هستند.

کاریکاتور/ آنچنان‌رونق‌اقتصادی ایجاد کنم‌که‌...

موضوعات مرتبط

Top