آقای رئیس جمهور؟ از چرخش همزمان سانتریفیوژ و اقتصاد،متاسفانه خبری نیست چرخ ‌های سانتریفیوژ پنچر شد ولی چرخ‌های اقتصاد هنوز به راه نیفتاده است.

رئیس جمهور با همه این تبلیغات و با توجه به توانی که بکار گرفت تا افراد نزدیک به خود را  به مجلس دهم راه یابد،  این انتظار می رود که مجلس با طرح مباحث اقتصادی و تعامل با دولت، به “پویایی و شکوفایی” اقتصادی کشور کمک کند و این موضوعات تنها در حد حرف باقی نماند.

کوثری در گفت‌وگو با تسنیم:

چرخ ‌های سانتریفیوژ پنچر شد ولی چرخ‌های اقتصاد به راه نیفتاد

 

کوثری

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور در شعارهای تبلیغاتی خود چرخش همزمان سانتریفیوژ و اقتصاد را مطرح کرده بود،گفت: متاسفانه چرخ ‌های سانتریفیوژ که پنچر شده و خوابیده است و چرخ‌های اقتصاد هم هنوز به راه نیفتاده است.

محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به اولویت‌های کاری نمایندگان منتخب مجلس دهم، اظهار داشت: توجه مجلس دهم باید بیشتر بر رفع مشکلات اقتصادی مثل رفع رکود، بهبود وضعیت معیشتی مردم، بیکاری و … معطوف شود.

وی ادامه داد:پیاده سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی موضوع مهمی است که باید حتما به صورت ویژه مدنظر نمایندگان مجلس دهم قرار گیرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور در شعارهای تبلیغاتی خود در انتخابات ریاست جمهوری چرخش همزمان سانتریفیوژ و اقتصاد را مطرح کرده بود،گفت: متاسفانه چرخ ‌های سانتریفیوژ که پنچر شده و خوابیده است و چرخ‌های اقتصاد هم هنوز به راه نیفتاده است.

کوثری ادامه داد: رئیس جمهور با همه این تبلیغات و با توجه به توانی که بکار گرفت تا افراد نزدیک به خود را  به مجلس دهم راه یابد،  این انتظار می رود که مجلس با طرح مباحث اقتصادی و تعامل با دولت، به “پویایی و شکوفایی” اقتصادی کشور کمک کند و این موضوعات تنها در حد حرف باقی نماند.

وی در پایان تصریح کرد: رئیس جمهور همیشه برای آینده قول می‌دهد اما در عمل شاهد هستیم که وعده ها فقط در حد حرف باقی مانده است. امیدواریم این مجلس به رفع مشکلات اقتصادی کمک کند.

Top