گستاخی هاشمی/نشانه های فتنه94/طعنه به ولی امر و توهین به بزرگان

عبارات توهین آمیز به بزرگان و طعنه به رهبری ((چند سال پیش یک حرفی رهبری زدند ودر مورد کرسی های آزاد اندیشی ولی نه خود پیگیری کردند ونه آنها که خیلی ذوب ولایت هستند))و در کانال منتسب به هاشمی از قول ایشان نوشته شده((اگر اسبها اجازه مسابقه نداشته باشند، هر قاطری به خط پایان خواهد رسید))


به این پروسه های نا کام خوب توجه کنید:

1- نام نویسی نوه گرامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان رهبری و حمایت همه جانبه هاشمی رفسنجانی از ایشان  و تشویق و ترغیب وتحریک ایشان توسط جریان اصلاحات به سر کردگی هاشمی رفسنجانی(جالب است بدانید تا کنون نوه گرامی امام علیرغم اتفاقات اخیر تا کنون هیچ گونه اظهار نظری در رابطه با خودشان نکرده اند).

2-یورش دسته جمعی خانواده هاشمی و خودش جهت نام نویسی در مجلس خبر گان و مجلس شورای اسلامی به همراه رئیس جمور و عده زیادی از حامیان فتنه هشتادو هشت

3-برنامه ریزی و تعیین مسیر های مشخص برای  راهپیمائی به اصطلاح جشن برجام  درجهت معطوف نمودن اذاهان عمومی به طرفداری از اصلاحات بویژه هاشمی رفسنجانی(در این راهپیمائی قرار بود چنین وانمود شود که این مردم طرفدار هاشمی و داردسته اش هستند تا اگر مورد تایید قرار نگرفتند با مظلوم نمایی بگویند این مردم طرفدار آنهاست)

4- جریان فتنه در حال حاضر به این نتیجه رسیده که شورای نگهبان با قاطعیت و بدون ترس و واهمه به وظیفه خود عمل کرده و تقریبا” خواسته های فتنه گران نقش برآب شده( در این راستا ، نوه گرامی امام با عدم  اظهار نظر در مورد خودش و عملکرد شورای نگهبان اینهارا تا حدودی از خودش ناامید کرد لیکن جریان فتنه با عنوان نمودن اظهارا ت و نوشتن متون جعلی از قول مقام معظم رهبری سعی در مغالطه کاری داشتند که با ایراد سخنرانی آتشین و تاریخی مقام معظم رهبری در مورخه94/10/30 دال بر اینکه” همه را تشویق به شرکت در انتخابات کرده نه کاندید شدن در مجلس، دهان یاوگویان بسته شد و از آنجا که رفته رفته ازاجرای نقشه های خود نا امید شدند گستاخی علنی را به مقام معظم رهبری و اهانت به شخصیتهای علمی و مذهبی و سیاسی و افراد مومن  ومتهد شروع کردند

5- دو نمونه از گستاخی و اهانت را که علنا توسط هاشمی رفسنجانی مطرح شده ملاحظه فرمائید((چند سال پیش یک حرفی رهبری زدند ودر مورد کرسی های آزاد اندیشی ولی نه خود پیگیری کردند ونه آنها که خیلی ذوب ولایت هستند))و در کانال منتسب به هاشمی از قول ایشان نوشته شده((اگر اسبها اجازه مسابقه نداشته باشند، هر قاطری به خط پایان خواهد رسید))

نتیجه :

امت حزب الله و مومن ومتعهد باید با تیز هوشی و اگاهی کامل تمام حرکات و سکنات و اقدامات و تبلیغات را با دقت رصد کنند بی شک فتنه 94در در راه است واز آنجا که بحث نفوذ وتخدیش افکار عمومی با مظلوم نمایی جریان اصلاحات ودر راس انها هاشمی  رفسنجانی  و با حمایت رسانه ای دشمنان قسم خورده خارجی در حال شکل گرفتن است،  با درایت و صبر و حوصله و پرهیز از هر گونه در گیریها اینبار نیز نقشه شوم فرصت طلبان را نقش بر آب کنند و با حضور آگاهانه خود در صحنه ها مشت محکم دیگری بر دهان  یاوگویان بزنند

مجله اینترنتی آویل 30-10-94

 

 

برچسب ها :

موضوعات مرتبط

Top