بصیرت یعنی این:احسنت بر امام جمعه اهل تسنن کابل

http://www.aparat.com/rasool131

خطبه بصیرت افزا و هشداربسیارمهم امام جمعه كابل افغانستان،که واقعا شنیدنی و قابل تامل است! لطفاحتما گوش کنید ومنتشر نمایید.بصیرت داشتن یعنی این گونه نگریستن، احسن به او.


http://www.aparat.com/rasool131

 

موضوعات مرتبط

Top