عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار مجموعه : عکس های دیدنی و جالب

 

 

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

 

مردم یکی از قبایل قدیمی جهان هر ساله جشنواره و فستیوال عجیب و غریبی را برگزار می کنند. در این جشنواره شرکت کنندگان با استفاده از شاخه های خاردار کاکتوس به بدن عریان یکدیگر ضربه می زنند و می جنگند.

 

شرکت کنندگان در این آئین یک روز در سال را در محوطه مرکزی روستا گرد هم می آیند و در حالی که بالاتنه شان عریان است با برگ‌های در هم پیچیده “پاندانوس” که مانند گرز افسانه ای ایندرا است به هم حمله می کنند.آنها در یک دست پاندانوس و در دست

 

دیگر سپری که از حصیر بافته شده دارند و با یکدیگر می جنگند؛ جنگی که معمولا با جراحات و صدماتی نیز همراه است. مردم محلی برای جراحات ناشی از خارهای پاندانوس نیز از گیاهان دارویی تانگانا به عنوان مرحم استفاده می کنند. عکس های زیر که در “پارکرافت” منتشر شده مربوط به مراسم امسال جنگ پاندانوس در بالی است.

 

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

عکس های مردم عریان در فستیوال جنگ با شاخه های خاردار

موضوعات مرتبط

Top