فاجعه ای بالاتر و بزرگتر از حقوق های نجومی

 فاجعه بزرگتر از حقوقهای نجومی

فاجعه بزرگتر از حقوقهای نجومی، آنجاست که برخی مدیران اعم از اصولگرا و اصلاح طلب فکر میکنند چون حقوقهای زیر 20 میلیون میگیرند؛ در حال لطف به مردم هستند و قهرمانانه فیش های حقوقی شان را منتشر میکنند! غافل از اینکه بسیاری از مردم همچنان برای یک وام 3 میلیونی اندر خم یک کوچه باقی مانده اند. فارس پلاس (نشردهید)
ای وای ازین مصیبت
ای وای ازین مصیبت
ای  وای ازین مصیبت

 

Top