*سقوط مرگبار زن ۶۷ ساله از طبقه ۲۵ برج حافظ / زن میانسال پس از سقوط از طبقه ۲۵ برج حافظ فوت کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، بنا بر اعلام کلانتری ۱۳۴ ساعت ۸/۱۵ صبح امروز خانمی حدود ۳۷ ساله از طبقه ۲۵ برج حافظ واقع در خیابان هرمزان سقوط و فوت کرد.

آتش سوزی مرگبار + جسد

زن میانسال پس از سقوط از طبقه ۲۵ برج حافظ فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، بنا بر اعلام کلانتری ۱۳۴ ساعت ۸/۱۵ صبح امروز خانمی حدود ۳۷ ساله از طبقه ۲۵ برج حافظ واقع در خیابان هرمزان سقوط و فوت کرد

موضوعات مرتبط

Top