کیهان / بن بست برجام! /این نخستین بار نیست که رئیس جمهور در فضای بی‌ارتباط به برجام،از برجام می گوید

روزنامه کیهان در تیتر صفحه نخست خود به سخنان رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‎‌المللی کتاب تهران واکنش نشان داد.کیهان نوشت: «روحانی: زندگی پسابرجام با زندگی قبل از برجام کاملا ً متفاوت است!»

وزنامه کیهان در تیتر صفحه نخست خود به سخنان رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بین‎‌المللی کتاب تهران واکنش نشان داد.

کیهان نوشت: «روحانی: زندگی پسابرجام با زندگی قبل از برجام کاملا ً متفاوت است!»

این روزنامه در ادامه با انتقاد از سخنان روحانی آورده است؛ این نخستین بار نیست که رئیس جمهوری در فضای بی‌ارتباط به برجام و سیاست و اقتصاد، مقوله برجام را به رخ می‌کشد تا تاثیرات برجام را در «همه چیز» بعد از برجام نشان دهد. روحانی در ماه‌های اخیر به هر بهانه‌ای و در هر مراسمی، مسئله برجام و دوره پسا برجام را بزرگنمایی کرده و حرفی از آن به میان کشانده است.

گویا در دولت یازدهم همه راه‌ ها به بن بست برجام ختم می‌شود!

 

Top