ایالات متحده آمریکا از عضویت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد، یونسکو خارج شد.

ایالات متحده آمریکا از عضویت سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد، یونسکو خارج شد.

یونسکو نسبت به این اقدام واشنگتن ابراز تاسف کرده است.

برچسب ها : ,

موضوعات مرتبط

Top