*آخرین وضعیت گازرسانی به “زاهدانی‌ها” / تأخیر در اجرای عملیات گازرسانی/ر حالی که قرار بود در سال ۹۶ به ۳۰ هزار خانواده زاهدانی گازرسانی شود، روند گازرسانی ها نشان می دهد که تا پایان سال حتی نیمی از این هدفگذاری هم محقق نمی شود.

 

 

موضوعات مرتبط

Top