?فائزه هاشمی رفسنجانی: از دیدار با بهائیها پشیمان نیستم/كار خلافی نكردم

هاشمی‌رفسنجانی  در واکنش به دیدار فائزه هاشمی با بهائیان : فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند

فرقه ضاله بهائیت یک فرقه استعمار ساخته و منحرف است که همیشه با همین انحراف شناخته شده و ما همیشه از این فرقه تبری جسته و می‌جوییم.

 

Top