گزارش سایت آلمانی از احسان حدادی

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایسنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، پایگاه اینترنتی فوزهایم آلمان در گزارشی به حضور احسان حدادی در کمپ تمرینی آلمان پرداخت.

در این گزارش آمده است: احسان حدادی، پرتابگر دیسک ایران در حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حاضر در کمپ TSGNIFERN آلمان خود را برای حضور در بازی‌های المپیک آماده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

200 کودک آلمانی که در یکی از بخش‌های تمرینی این کمپ حضور دارند توانستند با رقیب 31 ساله روبرت هارتینگ، قهرمان آلمانی المپیک بیشتر آشنا شوند.

چهار سال‌ پیش احسان حدادی در بازی‌های المپیک لندن پس از رقیبش هارتینگ در جایگاه دوم این بازی‌ها قرار گرفت.

این کودکان آلمانی پیش از دیدار با این ورزشکار سرشناس ایرانی با بسیاری از قوانین د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی آشنا شدند. از جمله برنامه‌های این کودکان گرفتن عکس یادگاری با قهرمان ایرانی پرتاب دیسک المپیک بود.

احسان حدادی بعد از پایان تمرینات پرتابی خود زمانی را به امضا دادن به این کودکان سپری کر

Top