دخل و تصرف جایگاه‌داران در کیفیت و میزان سوخت ممکن نیست/وزیر نفت از جایگاه‌داران عذرخواهی کند

وزیر نفت باید از جایگاه‌داران اعاده حیثیت کند

رئیس انجمن جایگاه‌داران استان قزوین تصریح کرد: این در حالی است که میزان ورودی، خروجی و حق تبخیر جایگاه‌های کل کشور با سامانه هوشمند کنترل می‌شود و علاوه بر آن کار بازدید و بازرسی از جایگاه‌ها در فواصل زمانی بسیار کوتاه به لحاظ کیفی و کمی انجام می‌شود و تاکنون همگی مورد تأیید این شرکت بوده است.

رئیس انجمن جایگاه‌داران استان قزوین و عضو انجمن جایگاه‌داران کشور گفت: دخل و تصرف جایگاه‌داران در کیفیت و میزان سوخت ممکن نیست و ادعاهای وزیر نفت غیرکارشناسانه است و به همین خاطر وزیر نفت باید از جایگاه‌داران عذرخواهی کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، رضا یعقوبی در نشست خبری که در یکی از جایگاه‌های استان قزوین برگزار شد اظهار داشت: دخل و تصرف جایگاه‌داران در میزان و کیفیت سوخت به لحاظ عملی امکان‌پذیر نبوده و ادعاهای وزیر نفت غیر کارشناسانه است.

وی افزود: تمامی سیستم پمپاژ و نازل‌های بنزین و نفت‌گاز علاوه بر پایش آنلاین از طریق سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دارای 14 تا 16 پلمب است که شکسته شدن هر یک از آنها 50 میلیون ریال جریمه در پی دارد.

رئیس انجمن جایگاه‌داران استان قزوین تصریح کرد: این در حالی است که میزان ورودی، خروجی و حق تبخیر جایگاه‌های کل کشور با سامانه هوشمند کنترل می‌شود و علاوه بر آن کار بازدید و بازرسی از جایگاه‌ها در فواصل زمانی بسیار کوتاه به لحاظ کیفی و کمی انجام می‌شود و تاکنون همگی مورد تأیید این شرکت بوده است.

وزیر نفت باید از جایگاه‌داران اعاده حیثیت کند

وی با اشاره به اظهارات وزیر نفت مبنی بر مخلوط کردن فرآورده‌ای غیر از بنزین در سوخت تحویلی به مردم و یا وارد کردن هوا در مجاری پمپ‌های بنزین و عرضه آن به شهروندان عنوان کرد: این سخنان وزیر برگرفته از نظری غیرفنی و تهمت به جایگاه‌داران است و وزیر باید در این زمینه از آنها اعاده حیثیت کند.

یعقوبی همچپنین با بیان اینکه در کل کشور حتی یک جایگاه‌دار هم پرونده قضایی ندارد خاطرنشان کرد: اظهارات وزیر در خصوص اینکه سالانه 300 تا 400 جایگاه‌دار در کشور به محاکم قضایی معرفی می‌شوند، بدون سند و مدرک است.

رئیس انجمن جایگاه‌داران استان قزوین گفت: جایگاه‌داران در ایام نوروز به صورت شبانه‌روزی سوخت مورد نیاز مردم را بدون هیچ وقفه‌ای تأمین کردند به نحوی که روزانه 120 میلیون لیتر بنزین به مردم عرضه شده این در حالی است که وزیر نفت به جای تقدیر از عوامل سوخت‌رسانی آنها را زیر سوال بردند.

وی افزود: امیدواریم وزیر نفت در این زمینه بتواند در قبال جایگا‌ه‌داران و عوامل زحمتکش آنها پاسخگو باشد.

 

Top