حجت الاسلام رئیسی در نشست تقدیر فعالین جبهه مردمی: انسجام ایجاد شده و سرمایه ای که در انتخابات حاصل شد،اگر حفظ شود قطعا پیروزی حاصل میشود+تصاویر

نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

منبع : تسنیم

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از نامزدها و فعالین اقشاری جبهه مردمی نیروهای انقلاب با تقدیر از همه افرادی که در جریان انتخابات نقش آفرینی کردند، گفت: انسجام ایجاد شده و سرمایه ای که در انتخابات حاصل شد،اگر حفظ شود قطعا پیروزی حاصل میشود.

حداد عادل و ذوالقدر در نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
الهه راستگو و فاطمه رهبردر نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام محمد حسن رحیمیان رئیس شوراى مرکزى جبهه مردمى نیروهاى انقلاب اسلامى
جواد شمقدری در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجج اسلام سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی و محمد حسن رحیمیان رئیس شوراى مرکزى جبهه مردمى نیروهاى انقلاب اسلامى
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حسین فدایی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
عباس توانکر در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
عباس سلیمی نمین در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
تقدیر از حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری 96
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی
نشست تقدیر از فعالین جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

موضوعات مرتبط

Top