شبهات ماه محرم * یزیدو حسین پسر پسرعموی هم بودند ! علی و معاویه پسرعمو بودند کربلا هم یک جنگ خانوادگی و قبیله ای بر سر قدرت بود! پاسخ چیست؟ The doubts of the month of Muharram * Yazidou Hussein were also cousins! Ali and Mu’awiyah were cousins, and Karbala was a family and tribal war on power! What is the answer

#شبهات_ماه_محرم

💢یزید و حسین #پسر پسرعموی هم بودند

علی و معاویه #پسرعمو بودند

کربلا هم یک #جنگ خانوادگی و قبیله ای بر سر #قدرت بود!

#پاسخ_چیست

✅متن شبهه:

نام: #یزید، شهرت: بنی امیه، نام پدر: معاویه، نام پدربزرگ: ابوسفیان، نام جد بزرگ: عبدالمطلب

نام: حسین، شهرت: بنی هاشم، نام پدر: علی، نام پدربزرگ: محمد و ابوطالب، نام جد بزرگ: عبدالمطلب

نتیجه گیری: رابطه ی امام حسین و یزید: پسر پسرعمو، رابطه ی امام علی و #معاویه : پسرعمو، رابطه ی معاویه و محمد: پسرعمو، رابطه ی ابوسفیان و ابوطالب: برادر، رابطه ی محمد و ابوسفیان: ابوسفیان عموی محمد، رابطه ی ابوسفیان و امام علی: ابوسفیان عموی امام علی،
علت اختلاف : دعوای خانوادگی بر سر قدرت.

📚متن فوق، متنی است که متاسفانه در کانال های ملحدین به اشتراک گذاشته شده است، و بیانگر ذات نویسندگان مطلب است. کسانی که حتی از بدیهیات تاریخ اسلام خبری ندارند و شروع به نقد اسلام کرده اند. شگفت آنجاست که خود را #خردگرا نیز می نامند.

✅در مقام پاسخ به این متن، ابتدا به شجره نامه #امام_حسین (ع) و یزید می پردازیم:

✅حسین بن علی بن ابیطالب بن #عبدالمطلب بن #هاشم بن #عبدالمناف

یزید بن معاویه بن #ابوسفیان بن حرب بن امیه بن #عبدالشمس بن عبدمناف.

✅با این حساب مشخص است که نسب امام حسین (ع) و یزید بن معاویه با چندین واسطه مختلف، به عبدالمناف می رسد. و اساسا قریش (تمام افراد ساکن مکه) از همین طایفه بزرگ عبدمناف و چند پدر قبلی خود تشکیل شده اند. به عبارت بهتر، در مکه کسی را پیدا نمی کردید که از این طایفه نباشد و یا با آنها نسبت نداشته باشد.

✅پس مشخص می شود که:

۱_ رابطه ی امام حسین (ع) و یزید، پسر پسرعمو نیست.

۲_ رابطه ی امام علی (ع) و معاویه، پسرعمو نیست

۳_ رابطه ی پیامبر اکرم (ص) و معاویه پسرعمو نیست.

۴_ رابطه ی ابوسفیان و ابوطالب (ع) برادر نیست.

۵_ رابطه ی پیامبر اکرم (ص) و ابوسفیان پسر برادر و عمو نیست.

۶_ ابوسفیان عموی امام علی (ع) نیست.

✅اینکه چرا نویسنده متن، دچار این اشتباه فاحش شده است، نشانه عدم فهم صحیح یک مطلب است، او دو ابوسفیان را با هم اشتباه گرفته است. «ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب» را با «ابوسفیان بن حرب بن امیه» اشتباه گرفته و به همین جهت، ابوسفیان را عموی پیامبر می داند، که در این صورت نیز اشتباه کرده است؛ در اینجا ابوسفیان بن حارث، پسر عموی پیامبر است نه عمو.

موضوعات مرتبط

Top