اسناد سخن می‌گویند؛ تکذیب ادعای هاشمی رفسنجانی توسط بانک مرکزی

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1371 خود ادعا کرده که در این سال تورم و بیکاری، از صدر مشکلات جامعه پایین کشیده شده و این در حالی است که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد پس از آن، رکورد تورم قرن هم زده شده است.


نگاهی به آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های دولت هاشمی رفسنجانی تورم یکی از معضلات اصلی کشور بوده است که به‌نحوی‌که در سال 1374 تورم 49.4 درصدی برای کشور ثبت‌شده است و در سال 1371 نیز تورم کشور 24.4 درصد بوده و در سال 1373 نیز تورم کشور رسماً 35.2 درصد بوده است.

بااین‌حال هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 1371 خود هیچ نگرانی از وضعیت تورم ندارد و این سال را چنین توصیف می‌کند: «فضای سیاسی کشور آرام است و خبری از آن بازارهای سیاه و چند نرخی بودن کالاها نیست. تورم و بیکاری از صدر مشکلات جامعه پایین کشیده شده و مردم در سراسر کشور شاهد کارهای عمرانی و رشد تولید در سایه امنیت و آرامش و روابط عادی‌اند. امید به آینده‌ای تابناک در مردم مشهود است…»[1]

این در حالی است که آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد که نه‌تنها دولت هاشمی در سال 1371 بر تورم غلبه نکرده بوده است بلکه در سال‌های بعدازاین سال یعنی سال‌های 1373 و 1374 رکورد تورم در قرن حاضر زده‌شده است.

تکذیب ادعای هاشمی مبنی بر رفع تورم توسط بانک مرکزی//آماده انتشار
نرخ تورم از سال 1369 تا 1392

تکذیب ادعای هاشمی مبنی بر رفع تورم توسط بانک مرکزی//آماده انتشار
شاخص و نرخ تورم در سال‌های 1391-1315[1] خاطرات هاشمی رفسنجانی، سال 1371، رونق سازندگی، صفحه 8

برچسب ها :

موضوعات مرتبط

Top