شایعات گنده گنده و دروغهای بزرگ بزرگ به چه قیمتی و چرا؟؟

 

آخه چرا ماباید با دروغ های آشکار شایعه درست کنیم
اولا”  آقای روحانی از کجا بیاره این پولو?????????خوب نداره ثانیا آخه اون مردکه بی ناموس اعدام شده تموم شده حالا بگذریم یه عده نظرشون کلا” این بود که باید اعدام نمیشد مریض بوده ؟؟؟! باید از طریق سازمانهای بین االمللی هم تایید میشد اصلا”شاید اصلاح میشد؟؟؟؟!!!!!!
عجب حکایتی داریم
عجب شایعات نابی داریم
عجب شایعه پخش کن های احمقی داریم
عجب و  واعجبا

موضوعات مرتبط

Top